Mo i Rana Havn – og fremtiden

Nyansatt havnesjef, Bjørnulf Tverå, er tydelig på Mo i Rana Havns samfunnsansvar og gleder seg til å fortsette jobben mot to av 2020s største utviklingsprosjekt, dypvannskai og cruiseturisme.
– Det har skjedd en voldsom utvikling her i løpet av de siste 50 årene. Tenk deg da hvor mye som kan skje i løpet av de neste. Å få være med på den videre utviklingen av Mo i Rana Havn er kjempespennende.

Mo i Rana Havn KF er ei stamnetthavn, et naturlig knutepunkt og en strategisk havn for industri, næringslivet og cruise. Den har i flere år vært den største godshavnen i Norge.  
– Havna i Mo i Rana er et viktig logistikknutepunkt ikke bare i Norge, men også globalt. 
Vi er industrihovedstaden i nord, og skal vi få den tryggheten og veksten som vi ønsker i regionen, er det avgjørende at det legges til rette for god infrastruktur og logistikkløsninger.

 

Forvalteren

Mo i Rana Havn er et kommunalt foretak, eid av Rana kommune og ledes av Havnestyret. 
– Vårt mål er å bidra og legge til rette for utvikling for næringer som er avhengige av maritime infrastruktur. Vi er totalt 12 ansatte i Mo i Rana Havn. Det er dyktige og fleksible ansatte som har lang erfaring fra havnedrift. Her er båtførere, kranførere, reparatører og elektriker, matroser og økonomer. Alle ansatte er gode ambassadører for Mo i Rana Havn KF.
Sammen gir vi et godt tjenestetilbud til rederier, agenter og lokalbefolkningen.
Mo i Rana Havn KF fikk i 2019 beste pris i omdømmeundersøkelsen av norske havner.

Utvikleren

I 2020 anløper to cruise-båter Mo i Rana. Mo i Rana Havn har jobbet intensivt over tid med cruiseagentene for rederiene, for å sette Mo i Rana og Helgeland på cruisekartet. I 2021 er det foreløpig booket to cruisebåter. Mo i Rana Havn KF skal være tilrettelegger for at båtene skal kunne anløpe Mo i Rana.
– Utvikling av Helgeland som cruisedestinasjon vil generere store muligheter for næringslivet. Nå håper vi at næringslivet kjenner sin besøkelsestid. 
– Mange cruiseagenter har sagt at Helgeland er en godt bevart hemmelighet. Jeg tror absolutt det kan bli mer enn de 4 båtene som allerede har booket sin ankomst. 
Når cruisepassasjerene går i land sommeren 2020, vil det være en milepæl i havna og byens historie. 

Tilretteleggeren

– Vi ønsker å være en fordelaktig havn med god logistikk, men samtidig bidra til utvikling og tilrettelegging for nyetableringer i tilknytning til kaier og sjønære arealer. 
Dypvannskaiprosjektet med en kai på 18 meters dybde og 200 m lengde, er et samarbeidsprosjekt mellom oss og Mo Industripark, og en realisering er avgjørende for videre vekst. Vi jobber intensivt for å få det realisert så fort som mulig. Prosjektet er inkludert i Nasjonal Transportplan, men vi jobber for å få det igangsatt så tidlig som mulig.  
FLO, forsvarets logistikk organisasjon, er et annet prosjekt det jobbes med. Her ønsker Mo i Rana Havn KF å utvikle og legge til rette for logistikkonsepter tilpasset forsvaret.

Miljø og klimautfordringer

Mo i Rana Havn er opptatt av miljøet og er klar på at de skal ta sin del av det grønne skiftet. Det vil på sikt bli krav om at fartøyer som ligger til havn må benytte seg av ren energi, og ikke forurense ved aggregatdrift. For å tilrettelegge for dette, må Mo i Rana Havn kunne tilby ren energi i form av land-strøm. 
– Ranfjorden er forurenset fra industrien, og litt av problemet i dag, er at båtene virvler opp forurensede sedimentene som fører til spredning. Dagens industri forurenser langt mindre enn tidligere og utslippen til Ranfjorden kan ikke sammenlignes med det den engang var. I forbindelse med dypvannskaiprosjektet har vi en unik mulighet til å rydde opp i denne problematikken med miljømudring, sier havnesjefen. Dette tiltaket vil være med å skape en renere Ranfjord.
– Endringer i klima vil påvirke Mo i Rana Havn. Vi må forberede oss på at endringer i havnivået vil påvirke vår infrastruktur og hvordan vi vil måtte drifte fremtidens havn. Fremtidige utbygginger vil derfor måtte planlegges for å ta høyde for disse endringene.

Denne tekstannonsen ble først publisert i Ranaregionen næringsforenings magasin Mono.