Mer innovasjonsmidler tilgjengelig for næringslivet

– Vi er i en spesiell situasjon, og Innovasjon Norge  har skaffet oss en mulighet til å hjelpe bedrifter med å utvikle prosjekter og rigge bedriften for en ny framtid.

Det sier forretningsutvikler i Kunnskapsparken Helgeland og prosjektleder for Olje- og gassklynge Helgeland, Thomas Borgen, og prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, Lilliann Sørensen. 

Olje- og gassklynge Helgeland (OGH) og Arctic Cluster Team (ACT) har søkt Innovasjon Norge om ekstra innovasjonsmidler for rådgivning inn mot små- og mellomstore bedrifter. Begge klyngene fikk i sommer godkjent søknadene sine. Midlene skal brukes til å få fart på bedriftenes utviklingsprosjekter, slik at næringslivet på Helgeland kan få ekstra bistand i en vanskelig tid.
– Medlemsbedrifter i ACT og OGH, eller bedrifter som vurderer å bli medlem, kan få benytte seg av rådgivningen, forteller Sørensen. 
– Det betyr at vi skal hjelpe de bedriftene som har nye ideer eller prosjekter, eller hjelpe til med å strukturere en ide. Vi bistår i prosessen, lager forretningsplaner og bidrar til å søke midler dersom det blir aktuelt. Pengene skal brukes til innovasjonsrådgivning, kursing og kompetanseheving. 
– Dersom det under kartlegging fremkommer felles kompetansebehov, kan vi bruke deler av midlene på å arrangere felles kurs og kompetansehevingstiltak, sier Borgen. 

På denne måten kan de få enda mer innovasjonsrådgivning ut av midlene. 
Noen eksempler på kurs som er spilt inn er Norsk Standard, Design Thinking, prosjektverksted, innovasjonsworkshop og lederkurs. 

– Mange bedrifter har vært i overlevelsesmodus siden mars, og utviklingsprosjekter blesatt på vent. Nå vil vi hjelpe bedriftene med å se fremover, og hjelpe dem å gjennomføre de prosjektene som de allerede hadde planlagt, og utvikle nye prosjekter som kan komme som følge av den situasjonen vi er i nå, sier Borgen. 

Sørensen, Borgen og andre rådgivere i Kunnskapsparken Helgeland kommer selv til å ta kontakt med alle klyngemedlemmene for å avtale et møte. 
– Det er ingen søknader som må skrives. Midlene er allerede tildelt. Det eneste du som bedrift må bidra med er tiden din. Dette er et gratis lavterskeltilbud, og vi håper virkelig at mange benytter seg av denne muligheten. Vi vet at det ikke er mangel på gode ideer på Helgeland. Veldig mange har prosjekter liggende i skuffen, som de ikke har ressurser til å gjennomføre. Vi kan koble inn eksterne ressurser som kan jobbe for din bedrift til oppgaver som har et innovasjonspotensiale, sier Sørensen. 

Er du medlem i Olje- og gassklynge Helgeland, Arctic Cluster Team, eller ønsker å bli medlem? Da kan du benytte deg av tilbudet. Vi hjelper deg videre.  

For mer informasjon; ta kontakt med 
Thomas Borgen, tlf 951 44 172, e-post: tb@kph.no
Lilliann Sørensen, tlf: 97961728, e-post: ls@kph.no 

Denne artikkelen er skrevet på vegne av Kunnskapsparken Helgeland, og var først publisert i næringslivsmagasinet MONO som utgis av Ranaregionen Næringsforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *