Lokal tilstedeværelse – global kompetanse

BDO styrker laget og får rådgiver Asbjørn Bull-Gjertsen på plass i lokalene på
toppen av K2. Med lokal tilstedeværelse sikrer de lokalkunnskap og kompetansekraft. 

– Vår visjon er å skape den beste kundeopplevelsen, sier kontorleder Trond Olsen.

Nærhet og tillit

BDO sitt avdelingskontor på Helgeland ble etablert høsten 2016 og i dag teller kontoret 9 ansatte, flere med bred og lang erfaring fra revisjon og regnskapsrelatert rådgivning.
I tillegg til revisjon tilbyr de også regnskapsrelatert rådgivning. Dette området ble ytterligere styrket med ansettelsen av Asbjørn Bull-Gjertsen fra 1. november.

Både regnskap og revisjon er en bransje i endring hvor stadig mer av det som produseres blir automatisert.
– Gode analyser og et godt samarbeid med kundene forutsetter nærhet og tillit. Prosessering av data kan gjøres fra hvor som helst, men man må ha et lokalt bindeledd, som kjenner deg, følger deg opp og som du kan sparre med. Det er lettere å kommunisere, stille spørsmål og ikke minst stille forventninger til noen du kjenner, sier Bull Gjertsen.

Ressurs til leie

– Etterspørselen etter økonomisk rådgivning blir stadig større. Med Asbjørn på laget kan vi leie ut ressurser til en bedrift som trenger økonomisjef eller controller bare noen dager i uka eller måneden, for dem som ikke har behov eller økonomiske muskler til å ansette noen på heltid.

BDO Helgeland har spisskompetanse i sitt nettverk om problemstillingen skulle bli for omfattende til å kunne løses lokalt. 
– Det gjør oss leveringsdyktige uavhengig om oppdraget er lite eller stort. Innad i BDO har vi alltid ressurser tilgjengelige. Vi har blant annet egen avdeling for robotisering av tjenester som er et område i sterk utvikling. Et annet område med stort fokus for tiden er bærekraftig utvikling. Stadig flere møter krav om å levere på FNs bærekraftmål. BDO har etablert et sterkt kompetansemiljø innen bærekraftig utvikling, og tilbyr tjenester innenfor området både ovenfor private og offentlige virksomheter.

De største fagmiljøene i vår region er i Trondheim, men vi er det lokale bindeleddet. Lokal tilstedeværelse er hjertet i alt vi gjør. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og samarbeider tett med våre kunder for å skape og sikre verdier.

Denne tekstannonsen er også publisert i Ranaregionen næringsforenings magasin Mono.