Helgeland Invest AS er prekvalifisert i Ko-investeringsfondet for Nord-Norge AS

Helgeland Invest AS er én av 15 investorer som er prekvalifisert i fondet som skal bidra til verdiskapning, innovasjon og flere nyetableringer, i form av investeringer i Nord-Norge.

Ko-investeringsfondet for Nord-Norge AS (KIFFINN) forvaltes av Innovasjon Norge, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi har 132,3 millioner kroner til forvaltning og formålet er å investere i yngre, nordnorske bedrifter med høy innovasjonsgrad og internasjonalt vekstpotensial, forteller Johan Bøe Bjørkevoll, investeringsdirektør i Innovasjon Norge.

For å få KIFFINN som investor, må man først ha en investor, som Helgeland Invest AS, som ønsker å investere. Det er denne aktive investoren som først må godkjennes før koinvesteringsfondet kan medinvestere.

Investeringssamarbeid

– Dersom en godkjent investor som Helgeland Invest AS kommer over et interessant prosjekt som de ønsker å investere i, kan de henvende seg til oss. Vi gjennomgår investorens vurdering, og støtter vi vurderingen, vil KIFFINN investere på like vilkår som investoren, sier investeringsdirektør i Innovasjon Norge, Ola Smeby.

– Vi er først og fremst med i prosjekt som har et kapitalbehov på mellom 4 og 40 millioner kroner. KIFFINN er ikke et stort fond. Derfor er det viktig for oss å knyttes opp mot kompetente og gode investorer. Helgeland Invest AS er i ei særstilling da de er et rent investeringsselskap. For oss fremstår det som en stor styrke for Helgeland å ha et slikt selskap i regionen, og vi er veldig glade for å ha et investeringssamarbeid med en slik aktør. Vi har inngått et samarbeid med dem i forbindelse med en investering i bedriften Ecoprot AS, og det vil absolutt være interessant med et videre samarbeid, sier Smeby.

«For oss fremstår det som en stor styrke for Helgeland å ha et slikt selskap i regionen»

Morgendagens næringsliv

Et investeringssamarbeid med KIFFINN gir flere fordeler for investorer som f.eks en større økonomisk løfteevne inn mot et enkelt prosjekt. KIFFINN har tålmodig kapital og kan være motsyklisk.
– Vi skal være en finansiell eier som vil være med på å utgjøre en forskjell. Vi har en
visjon om å bidra til å bygge morgendagens næringsliv i Nord-Norge, sier Smeby.


Målet med ko-investeringsfondet er å stimulere til flere levedyktige vekstbedrifter i Nord- Norge, gjennom å utløse kompetent privat kapital til investeringer i bedrifter i tidlig fase. De aktuelle bedriftene må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg.

I vår ble koinvesteringsfondet en del av Investinor AS, statens selskap for investeringer i ikke-børsnoterte selskaper.
– Dette gjør at en samarbeidspartner som Helgeland Invest AS får knyttet kontakter
i et miljø med dypere lommer enn KIFFINN. Kompetente og kvalifiserte investorer som har gode prosjekt, vil vi jobbe tettere med, sier Bøe Bjørkevoll.

KIFFINN

  • Koinvesteringsfondet for Nord-Norge AS (KIFFINN) er et fond som investerer i bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark.
  • Et krav er at private investorer skal delta med minimum 50 prosent av investeringsbeløpene.
  • KIFFINN har en øvre ramme på 20 millioner kroner for hver investering.
  • Fondets investeringer skal være sektornøytralt og det er åpent for investering i ulike sektorer unntatt infrastruktur, gruvedrift, eiendomsforetak, bank, forsikring eller kredittforetak.

Denne artikkelen er produsert for Helgeland Invest AS, og var først publisert i deres årsberetning for 2019. Hele årsberetningen kan leses her.

Flere artikler fra næringslivet i nord finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *