Heile Helgeland

Heile Helgeland er et samarbeidsprosjekt med en helhetlig tilnærming til rekruttering, hvor det legges vekt på fordelene ved å bo og leve på vakre Helgeland.  

– Mange mener at Helgeland er en godt bevart hemmelighet, for til og med innbyggerne i regionen kan bli overrasket over mulighetene som ligger her, sier trainee i Kunnskapsparken Helgeland, Stian Heggli Kleftås. 
Med kommuner og næringsliv som legger til rette for vekst og utvikling, har Kunnskapsparken Helgeland, i samarbeid med partnere, satt i gang prosjektet Heile Helgeland, som skal vise frem mulighetene som ligger i regionen, både profesjonelt og privat.  

De gode historiene

– Vi sprer de gode historiene og prøver samtidig å pirke litt i heimlengselen til utflytta helgelendinger, forteller Heggli Kleftås, som selv er heimflytta ranværing.  
Han tar for seg hele regionen når han leter etter attraktive, ledige stillinger og de gode historiene om menneskene som bor og lever på Helgeland.   
– Vi er et team som jobber med dette, og vi plukker opp en del aktiviteter via partnerne våre i tillegg til at vi saumfarer internett etter arrangementer som vi legger inn i kalenderen på nettsiden. Arrangørene kan også selv legge inn sitt arrangement. De mest interessante arrangementene er de som er inkluderende hvor alle er velkomne til å delta.
 
Helgeland består av 19 kommuner og huser cirka 84 656 helgelendinger. 
– Man flytter gjerne til et sted på grunn av jobben, men skal man bli værende, må man ha noe mer. De som har venner og familie på stedet fra før av, vil kanskje lettere trives umiddelbart. Men, vi trenger en god blanding av folk, både tilbakeflyttere og tilflyttere, og da må vi sørge for at de inkluderes i et nettverk, og deltar på noe av det spennende som skjer i regionen, sier Heggli Kleftås.  

Natur og kultur

– Helgeland trekker ofte frem naturen og tilgangen på denne. Dette lokker de friluftsinteresserte og det er vi flinke til å kommunisere ut. Vi må også huske på å vise frem de mange arrangementene og kulturtilbudene, samt idrettstilbudene for barn og voksne i regionen. Jeg er ikke et utpreget friluftsmenneske, men er ekstremt glad i kultur og konserter, og der er det mange muligheter.  
– I forbindelse med korona har det vært færre av de store arrangementene, men vi har tradisjonelt sett et veldig godt kulturliv her. Vi ønsker å få folk til å se til Helgeland, for her er det faktisk utrolig mye spennende som skjer, og vi har minst like spennende karrieremuligheter her som ellers i landet.  

Nettverksbygging

For en måned siden lanserte Heile Helgeland et konsept som heter «Hekt deg på Helgeland».
– Dette er for deg som er ny på Helgeland, som har bodd her hele livet, eller som akkurat har kommet tilbake.Hekt deg på Helgeland er et åpent og inkluderende nettverk som skal gjøre det enklere for nye og gamle helgelendinger å komme i kontakt med andre. Nettverket organiseres som en gruppe på Facebook hvor de som ønsker å være med, kan ta initiativ til en aktivitet, eller hekte seg på andres initiativ. Målet er å ta vare på de som bor her, og skape nye arenaer for nettverksbygging og inkludering, sier Kleftås.  
 
– Det er et fysisk nettverk hvor du møter nye mennesker. Akkurat nå kan det være utfordrende, med tanke på at vi er midt i en smittesituasjon hvor man ikke kan møtes så mange på én gang. Men, vi hadde til sammen over 300 deltakere fordelt på 27 aktiviteter under kick-offen i oktober, så det tyder på at det er et konsept som kan bidra til en kulturendring hvor vi blir mer samlende og mer inkluderende. 

Inkludering

Det viktigste for folk som skal flytte er mulighetene for å få seg jobb. Folk flytter ikke til et sted hvor det ikke er jobbmuligheter. For å få tilflyttere til å bli værende i regionen og etablere seg her må man i tillegg kunne tilby andre kvaliteter.   
– For å trives ønsker mange å være i nærheten av familie og venner, ha et godt nettverk og at de får dyrket interessene sine. Alle disse tingene er viktige for å være en attraktiv region. Jeg tror at vi har et forbedringspotensial når det gjelder å inkludere tilflyttere og tilbakeflyttere. Vi må bli enda bedre på å bygge nettverk som tar imot nye innbyggere. Et mer inkluderende samfunn for nye helgelendinger, er samtidig et hyggeligere samfunn for alle helgelendinger. 

Denne artikkelen er skrevet for MOBO Helgeland og var først publisert i deres tabloidavis, Bo & Lev.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *