Effektiv prosessendring

Et nytt miljøprosjekt ble våren 2018 satt i gang ved Elkem Rana. Det har resultert i en halvering av synlige diffuse utslipp, ved visuell måling.

– Elkem Rana er veldig opptatt av HMS. Vi har derfor satt fokus på å redusere støv og diffuse utslipp inne på verket, noe som gir miljøgevinst i form av reduksjon av diffuse utslipp til atmosfæren. Utfordringen er at det er vanskelig å måle utslipp som ikke går ut av definerte piper, og på store areal som vi opererer med, har vi ingen kjente måleteknologier, forklarer Jørgen Hjelle, sivilingeniør ved Elkem Rana. 
Røyken som kommer ut av pipene måles og rapporteres. 
– Der har vi faktisk strengere krav internt i Elkem Rana enn vi har av utslippstillatelser. Disse overholder vi med god margin. 

– Hele bakgrunnen for miljøprosjektet er Elkems fokus på HMS. Vi er lokalisert midt i en by med mange mennesker, å ta vare på miljøet rundt oss er helt avgjørende for å skape vekst og trivsel. Vi skal ta vår del av ansvaret for å utvikle industrien i den grønne retningen.
Elkem Rana har investert 100 millioner kroner i nye, tekniske installasjoner. I kombinasjon med endring av prosessene har de klart å redusere utslipp av støv og røyk.
En av våre utslippskilder er tapperøyk fra tappehull. Tidligere var ikke dette et tema. I dag stenger man tappehullet dersom røyk går utenfor avtrekkene. 

Målemetodikken har basert seg på diffuse utslipp som er visuelt synlig.  
– Vi har brukt videovervåkning og tatt tiden på alle våre prosesser. Da vet vi varigheten av hvert utslipp per tidsenhet. 
Elkem Rana har også installert to ekstra tapperøyksvifter som vil suge av dobbelt så mye røyk som tidligere.
– Økt avsugskapasitet er veldig viktig for miljøet. Dette gir oss muligheten til å fange opp mer av støvet som genereres i prosessene våre. 

Videre planlegger vi å bygge om ovnene for å montere såkalte luftgardiner som skal skjerme lufta mellom tappehull og operatør.
– Vi skal også erstatte noen av dagens arbeidsoperasjoner som behandler flytende metall med ny teknologi, som vil eliminere to av prosessene som kan generere mye røyk.

For å forbedre den sirkulære prosessen, har Elkem Rana også sett på biproduktstrømmen sin for finne materialstrømmer som kan kjøres tilbake i produksjonsprosessen. Tidligere har noen biprodukter blitt deponert i Mofjellet, nå utfordrer vi prosessene våre til å ta imot disse, tidligere, avfalllsproduktene. 
– Vi skal bruke produksjonsavfall som et isolasjonsmateriale for å hindre varmetap fra metallet vårt. Det vil bli en del av produktene vi selger, og vi kan dra nytte av denne nye materialstrømmen i stedet for å deponere. Ved visuell måling har summen av alle HMS-tiltakene ført til en halvering av de synlige, diffuse utslippene. Med de nye tiltakene som skal innføres i 2020 gleder vi oss til å se den totale effekten av de samlede miljøinvesteringene. 

Denne tekstannonsen er også publisert i Ranaregionen næringsforenings magasin Mono.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *