Hjem Tags Forskning

Tag: forskning

11 spennende jobber på Helgeland

Nordland har blitt kalt Norges nye gullkyst. Helgeland er en stor driver for veksten i fylket. Det tas stadig nye steg, og nå skal...

Fullfører nå Rana Grubers første nærings-ph.d

Etter fire år hos Rana Gruber er Marte Kristine Tøgersen i sluttfasen med sin doktorgradsoppgave som skal sendes til godkjenning ved NTNU i løpet...

Rana Gruber satser på forskning og utvikling

Professor emeritus ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Knut Lyng Sandvik (79) er ansatt i en 12 prosent stilling hos Rana Gruber. Sandvik anses som en...

Glencores første nærings-PhD

Prosessingeniør ved Glencore, Leif Storlien, skal til høsten starte sin doktorgrad som del av et forskningsprosjekt knyttet til konvertering av biomasse til biokarbon. Forskningsprosjektet...

Besøk av toppledelsen ved UiT

Mo Industripark har hatt besøk av toppledelsen ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). I møtet ble mulige samarbeidsområder diskutert. Hvilke kunnskapsområder som er viktige for...