Må være klar til det meste

For serviceavdelingen hos Effekt AS er få dager like.


Skrevet for Effekt AS


Effekt leverer helhetlige elektroinstallasjoner både for bedrifts- og privatkunder. For serviceavdelingen betyr det stor variasjon og spennvidde i arbeidsoppgaver. Størrelsen på oppdraget kan variere fra store oppdrag i millionklassen for bedriftskunder, til mindre oppdrag i forbindelse med oppussing hos en privatkunde.

– Landbruksbedrifter, kontorbygg, boliger – alt kan være i løpet av en dag. Det som kjennetegner en servicetekniker er en god allmennkunnskap om elektro. Du må hele tiden takle stress, ting som dukker opp, hastesaker som dukker opp. Noen dager kan oppleves som oppjaget, forteller Per-Ivar Monsen, som sammen med Ronny Vareide var med å etablere Effekt AS for ti år siden.

Kommunikasjon viktig

En av de første ansatte de knyttet til seg var serviceteknikeren Martin Yttervik. Han er der fortsatt.

– Vi har et ganske stramt skjema med punktlige avtaler som skal overholdes. Samtidig blir det ofte endringer, det blir ikke helt som man hadde tenkt, forteller han.

– Det som kanskje er spesielt for oss på service er at vi må kommunisere med kunden. Vi må hele tiden ha en dialog – når kommer vi, når drar vi, hva har vi gjort. Kundene må få oversikten. Det blir ganske mange å forholde seg til, sier kollega Robert Øyjord.

God rådgiver

– De får mye ros for noe som mange av dagens håndverkere er flinke til, nemlig å rydde opp etter seg. Sånn var det ikke alltid før. De gir også råd til kunden. En elektriker som er ute kommer kanskje for å reparere noe, men kan se noe annet som bør gjøres og er dermed en god rådgiver for kunden, sier Monsen.

Som ressurskoordinator er det Monica Langseth som holder styring på serviceavdelingen. Hun lister opp HHO-konsernet, Amfi, Kvikk, Nordland fylkeskommune, Signal, Hæhre, Tomra (panteautomater) og Bane Nor som viktige kunder på service.

– Og så har vi en stor jobb i forbindelse med ombygging på Statens Innkrevingssentral nå, sier hun.

Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for Effekt AS. Den har også blitt publisert som tekstannonse i Ranaregionen Næringsforenings magasin Mono (#4/2017).