Her går det ikke bare i tall

Ansatte ved kontoret til Intu i Mo i Rana
Intu kan bidra innen regnskap, administrasjon og rådgivning. F.v. Vigdis Bjellånes (bak), Håkon Bogen, Lisbeth Ronesen, Stian Trulsen, Line Cahtrin Melbye og Bjørn Roland (bak). Asbjørn Bull-Gjertsen var ikke til stede da bildet ble tatt, og over jul ansettes enda en ny medarbeider.

Intu vokser videre, og bidrar bedrifter i løftet over på digitale plattformer.


Skrevet for Intu


På ett år er bemanningen på Mo-kontoret doblet, over nyttår har de 14 ansatte på Gardermoen og 44 i Bodø. Totalt teller arbeidsstokken i Intu 64 personer. Daglig leder Vigdis Bjellånes regner med å se 70-tallet neste år.

– Målet er at litt større bedrifter skal brukes oss. Vi er kompetansehuset som kan levere både på HR og IT. Vi har som misjon å bidra til å løfte bedrifter over på digitale plattformer, og automatisere deres interne forretningsprosesser, forteller Bjellånes.

– Vi driver ikke bare med regnskap. Vår kjernevirksomhet – regnskap/lønn, basistjenestene – blir mer og mer automatisert. Vi ønsker derfor å betjene større deler av bedriftenes drift. Vi kan leie ut økonomisjef, lønnsmedarbeidere, til bedrifter som har manko på kompetanse i perioder. Industri er et satsingsområde for oss, og derfor har vi etablert oss i Mo i Rana.

Må forstå kunden

I dag er det seks ansatte ved avdelingen i Mo i Rana. De kan trekke veksler på en stor organisasjon med bred kompetanse.

– Det at vi er såpass store gjør at vi kan utvikle spisskompetanse. Vi har teamorganisering: fagteam, IT-team, HR-team. Vi har mange vi kan spille på. Vi er ofte 3-4 stykker sammen når vi skal jobbe i nye prosjekter. Vi har ulik kompetanse og kan derfor utfylle hverandre, sier Bjellånes.

– Det viktigste er at vi forstår driften til kunden, at vi har innsikt i intern forretningssystemer. Vi er opptatt av å gjøre oss kjent med dem.

Satser på kompetanse

En hjertesak for Vigdis Bjellånes er å utvikle kompetanse i regionen og landsdelen – og ikke minst lokalt.

– Vi tror på samarbeid for å rekruttere og beholde kompetanse i Rana. Jeg er opptatt av at vi har interessante nok jobber her til å holde på de unge. Campus Helgeland og kompetanse blir viktig framover, sier hun.

Intu Økonomi AS er et regnskaps- og rådgivningskontor som ble stiftet i 1999. Deres mål er å sette kunden og dens virksomhet i fokus ved å tilby intuitive teknologiske løsninger og bygge relasjoner gjennom innsikt og forståelse.

Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for Intu. Den er også publisert som tekstannonse i Ranaregionen Næringsforenings magasin Mono (#4/2017).