Sparer du ikke selv til pensjon, risikerer du å bli en pensjonstaper! Mange vet ikke hva de vil få i pensjon og går en utrygg alderdom i møte. 


Skrevet for Sparebank 1 Nord-Norge


– En stor del av oss vil sitte igjen med bare halvparten av inntekten i pensjon, dersom de kun baserer seg på Folketrygden samt ordning hos arbeidsgiver. Er du fornøyd med å få lønn annenhver måned så er det greit, hvis ikke blir det en tøff overgang, sier Markussen.

Det kan være lurt å utsette litt av forbruket mens du enda er i jobb og har god inntekt, kommer du tidlig i gang med sparing, kan du spe på pensjonen din og fremdeles har råd til å unne deg samme levestandard som før.

Det er mange spareprodukter å velge mellom som er skreddersydd for dette formålet, pensjonskonto og IPS er to av dem.

– Det viktigste er kanskje ikke hvilket produkt du velger, men at du faktisk velger å spare, sier Merete Markussen, avdelingsleder i Sparebank 1 Nord-Norge.

Alderstilpasset sparing

Undersøkelser Sparebank 1 har gjort viser at nesten halvparten av oss ikke vet hvilken ordning de har gjennom jobb, og således ikke vet hva de skal leve av når de blir gamle. Mange har urealistiske forventninger til hvor høy pensjonen kommer til å bli og tror de har gode ordninger gjennom jobb.

– Dette ser vi altfor ofte er feil, sier Markussen.

Pensjonskonto er fleksibel sparing til pensjon. Pengene er ikke låst frem til en bestemt alder, og du kan når som helst ta ut hele eller deler av saldoen uten at det koster deg noe. Pensjonskonto kan kjøpes av deg mellom 18 og 65 år. Pengene utbetales fra du er 67 år og i 10 år, men dette kan du endre hvis du ønsker. Når du starter sparing i pensjonskonto plasseres pengene dine i alderstilpasset profil.

I alderstilpasset profil er det alderen din som avgjør hvordan pengene investeres. Når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling er aksjeandelen høy. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på lang sikt. Når det er mindre enn 12 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen aksjer gradvis ned for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling. Hvis du vil endre profilen selv kan du også det.

Høyest mulig avkastning som ung

IPS er pensjonssparing med skattefordel, også her med aldersprofil. Du kan maksimalt spare 40.000 kroner i året. Med dagens skatteprosent betyr det at du ved maks sparebeløp får en skattefordel på 9.600 kroner. Disse pengene bør så reinvesteres i spareprodukter. Du betaler ikke formueskatt på pensjonssparingen og det er ingen skatt på avkastning underveis. Men du kan tidligst ta ut pengene fra du er 62 år, og du må betale alminnelig inntektsskatt når du mottar pengene.

For begge produktene settes sparebeløpet i fond. Tanken er høyest mulig avkastning når du er ung og sikring av gevinsten når du blir eldre. Som sparer trenger du ikke gjøre noe, dette ordner seg selv. Enkelt og bra for kunden.

– Hva men velger er ofte en smakssak. Noen ønsker sperret sparing og andre ikke. Heter sparingen pensjon så har det en sterkere psykologisk effekt og vi «låner» ikke av pensjonen vår til andre formål, sier Markussen.

Færre skal forsørge flere

Dagens pensjonsreform trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for i fremtiden, dette betyr at vi må ta et større ansvar for vår egen pensjon.

– Vi blir færre som skal forsørge flere og vi må forberede oss på at pensjonssystemet blir dårligere i fremtiden. Vi ser en atferdsendring, folk skjønner at de må inn og påvirke pensjonen sin, ellers blir det fort smalhans. Vi som jobber i banke er glade for at det har blitt trendy å spare, vi vil kundene våre vel og ønsker at de skal sikre seg langsiktig, sier Markussen.

– Det er de yngste kundene våre som er mest lydhøre. De ser at kan lønne seg å være tidlig ute med å tenke langsiktig. De skjønner at foreldrenes pensjonsrettigheter står for fall.

Jobbskifter

I tillegg til å være flink til å spare, oppfordrer Merete Markussen folk til å undersøke hva de har gjennom jobb og særlig ved jobbskifter.

– Hvilken ordning har du, hvilken ordning får du? Går du fra en god til en dårlig løsning, bør du reparere det selv. Kom å ta en prat med noen av Sparebank 1 Nord-Norges autoriserte rådgivere, det er kostnadsfritt og nyttig. Det å være god på sparerådgivning er viktig for oss, sier hun.

– Våre mest fornøyde kunder har startet egen sparing, og gitt seg selv en gave de kommer til å ha mye glede av i fremtiden. Det er som en god treningsøkt, den angrer du aldri på. Det å se at pensjonssekken vokser gir også mye glede og trygghet for fremtiden.

Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for Sparebank 1 Nord-Norge. Den er også publisert i Ranaregionen Næringsforenings magasin Mono (#4/2017).